Projekty

  • zafaceta.pl – Projekt realizowany przy udziale naszego partnera : Castorama. Przy wykorzystaniu lokalnych przedsiębiorstw, realizacja i dostarczenie do klienta detalicznego prostych  usług budowlanych i montażowych.
 
  • woren.pl – WorkRent Pracuj wypożyczonym – w trakcie realizacji – przygotowano plan, zakres działania przeanalizowano grupy  klientów wraz z polityką pozyskiwania zestawiono wykaz sprzętu z  biznes planem. Rozpoczęto pozyskiwanie środków. Realizacja przy zaangażowaniu funduszy unijnych.

 

  • wszystkodo.pl – platforma sprzedażowa – w przygotowaniu. Z uwagi na pionierskie podejście do platformy, sposób realizacji jak i zasięg i szeroki zakres asortymentowy nie możemy w chwili obecnej zdradzić szczegółów.